phụ nữ trung niên giảm cân bằng cách nào

Các bài tập giúp giảm mỡ bụng dành cho phụ nữ trung niên

Nâng tạ: Đứng thẳng hai tay giơ trước mặt, mỗi tay nâng tạ từ 1,5-2,5 kg. Gập người về phía trước cho đến khi ngón tay chạm mặt sàn. Trở lại vị trí ban đầu. Cách giảm mỡ bụng đã khó, và giảm mỡ bụng cho phụ nữ trung niên khó khăn hơn rất nhiều